Cennik


Na rynku nieruchomości występuje bardzo duża różnorodność nieruchomości, które podlegają wycenie.

Koszt wyceny nieruchomości zależy od wielu czynników:

  • Charakteru, rodzaju i wielkości części składowych stanowiących przedmiot wyceny
  • Stopnia złożoności wyceny
  • Kosztów, ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonywanymi czynnościami (dojazdy, opłaty, koszty przygotowania materiałów źródłowych)
  • Terminu wykonania wyceny
  • Stanu dokumentacji przedstawionej przez zleceniodawcę
  • Nakładu pracy rzeczoznawcy.

Wynagrodzenie oraz termin wykonania usługi są ustalane indywidualnie dla każdego zlecenia.

W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę o kontakt.