Gdzie zgłosić budowę domu?

Jeśli planujesz stworzenie swojego własnego lokum, z całą pewnością zastanawiasz się, gdzie mona uzyskać odpowiednie dokumenty. Obecne przepisy dają w tej sytuacji dwie możliwości: uzyskanie pozwolenia na budowę domu, bądź też zgłoszenie. Wybór ten dotyczy osób chcących zbudować wolnostojący, jednorodzinny budynek mieszkalny. Zgłoszenie budowy jest procedurą zdecydowanie szybszą niż uzyskanie pozwolenia. Dodatkowo jest mniej sformalizowane oraz nie wymaga uzyskania żadnej zgody administracyjnej.

Zgłoszenie budowy

Zgłoszenia budowy domu można dokonać poprzez dostarczenie stosownych wniosków do następujących instytucji:

  •  starostwo powiatowe,
  •  urzędy powiatowe,
  •  urzędy miejskie.

W przypadku niewielkich prac budowlanych nie ma obowiązku wypełniania żadnych formalności.

Pozwolenie na budowę

W celu uzyskania pozwolenia na budowę domu należy złożyć odpowiedni wniosek w jednej z wymienionych wcześniej instytucji. Aby móc to zrobić, trzeba mieć gotowy projekt budynku. Jeśli nim dysponujemy, możemy złożyć odpowiedni wniosek. Sporządza się go na formularzu urzędowym, który można pobrać w urzędach miejskich i powiatowych, bądź też na odpowiednich stronach internetowych. Złożony dokument jest następnie wpisywany do rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę. Rejestr ten ma charakter jawny.

Po złożeniu wniosku konieczne jest jeszcze jego zatwierdzenie. Urzędnicy sprawdzają wtedy, czy projekt zawiera wymagane opinie i jest kompletny, a także czy jest zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na danym obszarze oraz ustaleniami dotyczącymi projektu zabudowy. Oprócz tego potwierdzają oni zgodność projektu zagospodarowania działki z regulacjami odpowiednich aktów prawnych. Jeśli zostaną stwierdzone jakiekolwiek błędy lub, urząd może nałożyć na inwestora obowiązek ich usunięcia w określonym terminie. Przekroczenie go będzie skutkowało odmową udzielenia pozwolenia na budowę. Jeśli jednak te wymagania zostaną, wówczas urząd ma obowiązek wydania pozwolenia na budowę.